Asuntolainan ylimääräinen lainanlyhennys

Ylimääräinen lainanlyhennys on lainapääoman lisälyhennys, jonka voi tehdä sovitun maksuerän lisäksi. Se ei kuitenkaan korvaa tai siirrä tulevia maksueriä, jotka maksetaan edelleen maksusuunnitelman mukaan. Ylimääräisen lyhennyksen suuruuden voi päättää itse.

Ylimääräisillä lainanlyhennyksillä voidaan lyhentää laina-aikaa ja samalla madaltaa lainan kokonaiskustannuksia. Laina-ajan lyhentyessä korkoja tulee kokonaisuudessaan vähemmän maksettavaksi. Oma velkaantuminen laskee ja talouden kassavirta vahvistuu.

Asuntolainat ovat yleensä sidottu 12 kk Euribor -viitekorkoon, mikä on noussut kuluvana vuonna rajusti ja on nyt melkein 4 prosentissa. Näihin lainoihin korko tarkistetaan aina kerran vuodessa ja viitekoron noustessa myös lainan kuukausittainen maksuerä suurenee tai laina-aika pitenee, riippuen lyhennystavasta. Viitekoron lisäksi asuntolainan korko muodostuu myös marginaalikorosta. Oman asunnon lainan korkoja ei ole voinut vähentää verotuksessa vuoden 2023 alusta alkaen, valitettavasti juuri viitekorkojen noustessa. Verovähennysoikeus on kuitenkin sijoitusasunnoissa edelleen 100 %.

Lyhennystapoja asuntolainalle on annuiteetti, tasalyhennys ja kiinteä tasaerälaina. Annuiteetissa laina-aika ei muutu, mutta korkojen muutokset vaikuttavat maksueriin, joten maksukyvyn tulee sietää mahdollinen korkojen nousu. Lyhennys-osuus saattaa olla maksuerästä ainakin alkuun korkeilla koroilla suhteellisen pieni. Tasalyhennyksessä varsinainen lyhennyksen osuus on aina vakio, mutta koron muutokset vaikuttavat maksueriin. Kiinteässä tasaerälainassa kaikki maksuerät ovat yhtä suuria, mutta korkojen muutokset vaikuttavat laina-aikaan. Maksuerä on kuitenkin aina vähintään koron suuruinen.

Lainaa lyhentäessä pienenee lainapääoma sekä sille maksettava korko. Alussa lainan ollessa iso, myös koron euromäärä on iso ja lainan lyhentyessä koron määrä pienenee. Lainassa korot tulevat lopulta kalliimmaksi, kun laina on iso ja laina-aika pitkä. Lisäksi kannattaa tiedostaa mahdolliset yllättävätkin koron muutokset. Esimerkiksi tasaerälainassa paljon nousevat korot voivat nousta jopa kuukausittaisen maksuerän suuruiseksi, jolloin laina ei lyhene, ellei maksuerää tai lyhennystapaa muuteta.

Kannattaako siis ylimääräinen lainanlyhennys? Sitä miettiessä kannattaakin ottaa huomioon erityisesti oma taloudellinen tilanne ja miettiä mahdollisia muutoksia korossa. Koron muutokset vaikuttavat jokaiseen lyhennystapaan joko kuukausittaisen maksuerän muuttumisella tai laina-ajan muuttumisella. Jos lainaan on tehty ylimääräisiä lyhennyksiä korkojen ollessa pieniä, ei yllättävät nousut korossa ei ole niin suuri menoerä, kuin olisi ollut ilman ylimääräisiä lyhennyksiä. Silloin lainapääomaa olisi jäljellä enemmän, jolloin myös korkoja maksetaan enemmän. Myös koron ollessa korkealla, ylimääräisellä lainanlyhennyksellä säästää lopulta koroissa.

Tällä hetkellä ylimääräinen lainanlyhennys tuottaa 5 %, koska Euribor-korko on 4 % ja tähän päälle noin 1 % marginaali. Ylimääräisellä lyhennyksellä voi siis saada parempaa tuottoa kuin sijoittamalla esimerkiksi osakkeisiin.

Kaikkia säästöjä ei välttämättä kannata käyttää ylimääräisiin lyhennyksiin, sillä maksukyvyn on riitettävä myös muihin tärkeisiin maksuihin, lähitulevaisuudessa saattaa myös olla tiedossa muita isoja hankintoja ja vastaan saattaa tulla yllättäviä menoeriä. On siis hyvä pitää aina jonkinlaista puskurirahastoa.

Ylimääräiseen lainanlyhennyksen kannattavuuteen ei ole yhtä oikeaa vastausta, vaan jokaisen on aina mietittävä, kuinka se sopii omaan tilanteeseen. Jotkut asuntovelalliset lyhentävät lainoja maksusuunnitelman mukaan ja saattavat sijoittaa samalla myös muualle, esimerkiksi osakkeisiin. Toiset taas haluavat maksaa lainat mahdollisimman nopeasti pois.

Yleensä pankkien sivuilla on tarkat ohjeet, kuinka toimia ylimääräisen lainanlyhennyksen kanssa. Kannattaa siis aina asia tarkistaa siitä pankista, mistä laina on otettu. Kaikissa pankeissa ylimääräistä lainanlyhennystä ei välttämättä voi tehdä itse verkkopankin kautta, jolloin on otettava yhteyttä pankin asiakaspalveluun. Lähes poikkeuksetta ylimääräisiä lainan lyhennyksiä voi tehdä veloituksetta, mutta pankin ehdot ylimääräiselle lainanlyhennykselle kannattaa varmistaa.

Vuokralle.com Emilia

Oliko tämä blogi mielestäsi hyödyllinen?
KylläEi

Jaa tämä :