Hallinnointipalvelun sopimusehdot

Vuokralle.com hallinnointipalvelun on tarkoitus antaa vuokranantajalle mahdollisuus ulkoistaa vuokrattavan kohteen hoito Vuokralle.com Group Oy:lle (jatkossa Vuokralle.com).

Vuokralle.com hallinnointipalvelua voi käyttää asuinkiinteistöihin ja  huoneistoihin. Palvelua ei voi käyttää esimerkiksi toimitiloihin tai autopaikkaosakkeisiin.

Vuokralle.com hallinnointipalvelussa Vuokralle.com kuittaa kirjallisesti kohteen avaimen omistajalta ja toimii vuokranantajan edustajana.

Palvelun hinta on kiinteä 30 €/kk sisältäen arvonlisäveron. Maksu on kokonaan verovähennyskelpoinen.

Vuokralle.com hallinnointipalveluun sisältyy:

Vuokralle.com:
• Maksaa vuokran joka kuun 5. päivä omistajalle
• Toimii yhteyshenkilönä vuokralaiselle
• Huolehtii vuokrankorotuksista
• Huolehtii irtisanomiset ja mahdolliset häätötoimet
• Seuraa asunnon kuntoa ja korjaustarpeita
• Laatii vuosittain raportin Vuokralle.com:in käsittelemistä tuloista, menoista ja verovähennysoikeuksista
• Pysyvä vuokratakuu

Vuokralle.com ei kuitenkaan vastaa välillisistä kustannuksista. Esimerkiksi jos asuntoon pitää ostaa uusi jääkaappi, Vuokralle.com ei vastaa uuden jääkaapin ostokuluista, kuljetuskuluista tai vanhan jääkaapin kierrätyskuluista.

Vuokralainen maksaa vuokran Vuokralle.com:ille joka kuun 2. päivä. Vuokralle.com tilittää vuokran omistajalle joka kuun 5. päivä. Jos tämä päivä on viikonloppu tai pyhäpäivä, vuokra tilitetään seuraavana arkipäivänä. Vuokralle.com on velvollinen maksamaan vuokran, vaikka vuokralainen ei maksaisikaan.

Vuokralle.com vastaanottaa kohteen vakuusmaksun, mikä talletetaan asiakasvaratilille. Tämän sopimuksen lisäksi voidaan käyttää myös Vuokralle.com-takauspalvelua omistajan ja vuokralaisen niin halutessa.

Palvelu on toistaiseksi voimassa oleva. Vuokralle.com hallinnointipalvelun voi lopettaa milloin vain yhden kuukauden irtisanomisajalla. Tällöin Vuokralle.com päivittää vuokrasopimukseen vuokranantajan tiedot. Päivitetyn sopimuksen allekirjoittavat vuokranantaja ja vuokralainen.

Mikäli vuokrasopimukseen tehdään muutoksia, lakkaa palvelu välittömästi ilman irtisanomisaikaa.

Vuokralle.com hallinnointipalvelu koskee vain sitä toimeksiantoa, mihin nämä ehdot liitetään ja on allekirjoitettu vuokranantajan ja hoitavan välittäjän toimesta.

Vuokralle.com Group Oy
Y: 3159191-5
asiakaspalvelu@vuokralle.com