Takauspalvelun sopimusehdot

Vuokralle.com-takaus

Vuokralle.com-takaus mahdollistaa vuokralaiselle asunnon vuokraamisen ilman perinteistä vuokravakuutta. Sen sijaan, että vuokralainen maksaa vakuutta vuokranantajalle, maksaa hän kuukausimaksua Vuokralle.com:lle ja Vuokralle.com puolestaan takaa vakuuden vuokranantajalle.

Jos vuokrasuhteen päättyessä vakuutta pitää realisoida, maksaa Vuokralle.com kyseisen summan vuokranantajalle. Kyseisen summan Vuokralle.com perii vuokralaiselta takautumisoikeuden perusteella.


Kyseessä ei ole vakuutus, vaan palvelu. Vuokralainen on siis vastuussa kaikista vuokrasopimuksen velvoitteista, esimerkiksi vuokranmaksusta, asunnon kunnossa pitämisestä ja hyvästä loppusiivouksesta, eikä niitä voi siirtää missään muodossa Vuokralle.com:lle.

Vakuuden suuruus (max. 2500) ei vaikuta palvelun hintaan. Palvelun kiinteä hinta on 25 €/kk ja kertaluonteinen avausmaksu 49 €. Avausmaksu maksetaan ennen muuttoa. Lisäksi laskutetaan 0,99 € tilinhoitomaksua.

Vakuuden suuruus kirjataan vuokrasopimukselle. Vakuus on yleensä kahden kuukauden vuokraa vastaava summa. Vuokralle.com-takaus kattaa vain vakuuden suuruisen summan. Esimerkiksi jos vakuudeksi tulee 1600 €, Vuokralle.com takauspalvelu kattaa maksut 1600 euroon asti. Sovitun vakuuden ylittävää summaa Vuokralle.com ei maksa, vaan summa jää vuokranantajan perittäväksi vuokralaiselta. Palvelumaksua, avausmaksua tai tilinhoitomaksua ei palauteta vuokralaiselle missään muodossa.

– Jos vuokra on 800 € ja tällöin sovittu vuokravakuus yleensä 1600 €. Jos vuokrasuhteen päättyessä on kahden kuun vuokra maksamatta (1600 €) ja kohteeseen täytyy tilata loppusiivous (200 €), tulee summaksi 1800 €. Tällöin Vuokralle.com maksaa vuokravakuuden suuruisen summan 1600 € vuokranantajalle ja perii summan vuokralaiselta. 200 € jää vuokranantajan perittäväksi vuokralaiselta.

Vuokralainen voi päättää milloin vain Vuokralle.com takauspalvelun maksamalla vuokranantajalle vuokrasopimuksessa sovitun vuokravakuuden. Näin ollen vuokranantaja palauttaa vuokravakuuden vuokralaiselle vuokrasuhteen pätyttyä, mikäli tarvetta realisoinnille ei ole. Palvelu on toistaiseksi voimassa oleva. Palvelu päättyy, kun vuokralainen ilmoittaa Vuokralle.com:lle muuttaneensa pois asunnosta tai maksaneensa sovitun vuokravakuuden vuokranantajalle. Muuttotilanteessa irtisanomisaika on 1 kuukausi, jonka aikana vuokranantajan on ilmoitettava vaateensa vuokravakuuden realisoinnista dokumentoidusti. Vuokralle.com-takauspalvelu ei kata mitään osapuolille aiheutuneita välillisiä kuluja. Mikäli vuokrasopimukseen tehdään muutoksia, lakkaa palvelu välittömästi ilman irtisanomisaikaa.

Vuokralaisen tulee ilmoittaa Vuokralle.com:lle palvelun päättämisestä vuokrasopimuksen loppuessa tai maksettuaan vuokravakuuden. Jos Vuokralle.com ei saa tietoa palvelun päättymisestä, palvelu jatkuu toistaiseksi voimassa olevana ja laskutus jatkuu. Vuokralle.com-takauspalvelu koskee vain sitä vuokrasopimusta, mihin nämä ehdot liitetään ja on
allekirjoitettu vuokralaisen, vuokranantajan ja hoitavan välittäjän toimesta. Tällöin vuokranantaja saa 50 € suuruisen alennuksen välityspalkkioon

Vuokralle.com Group Oy
Y: 3159191-5
asiakaspalvelu@vuokralle.com