Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste – Vuokralle.com Group Oy

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä: Vuokralle.com Group Oy

Y-tunnus: 3159191-5
Osoite: Suvantokatu 13, 33100, Tampere
Sähköposti: asiakaspalvelu@vuokralle.com
Puhelinnumero: 020 456 7822

Rekisteriasioita hoitava henkilö:
Nimi: Juho Hannuksela
Sähköposti: juho.hannuksela@vuokralle.com
Puhelinnumero: 0400 855 429

2. Henkilötietojen kerääminen ja käsittely

Kiinteistönvälitystoimisto kerää ja käsittelee henkilötietoja asiakkailtaan ja sidosryhmiltään, kuten kiinteistöjen myyjiltä, ostajilta, vuokralaisilta ja muilta yhteistyökumppaneilta. Kerättävät henkilötiedot voivat sisältää muun muassa seuraavia tietoja:

• Nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
• Henkilötunnus tai muu yksilöivä tunniste
• Kiinteistöön liittyvät tiedot, kuten asunnon tai kiinteistön tiedot
• Taloudelliset tiedot, kuten maksutiedot ja luottotiedot
• Asiakassuhteen ja palveluiden tiedot

Muut asiakkaan antamat tiedot, kuten asiakaspalaute tai yhteydenottopyynnöt Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti suoraan rekisteröidyiltä itseltään, esimerkiksi sopimusten, lomakkeiden tai verkkosivujen kautta. Henkilötietoja voidaan kerätä myös muista lähteistä, kuten julkisista rekistereistä, viranomaisilta tai kolmansilta osapuolilta, kun se on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti sallittua.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitukset ja oikeusperusteet

Henkilötietoja käsitellään ensisijaisesti asiakassuhteen hoitamiseen ja palveluiden tarjoamiseen liittyen, kuten kiinteistöjen myyntiin, vuokraukseen, markkinointiin ja muihin kiinteistönvälitystoimistoon liittyviin palveluihin. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös muihin tarkoituksiin, kuten asiakassuhteen kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena voi olla esimerkiksi sopimuksen täytäntöönpano, oikeutettu etu, suostumus tai lakisääteinen velvoite, kuten kirjanpito- ja verovelvoitteet.

4. Henkilötietojen säilytys ja tietoturva

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietoja säilytetään turvallisesti ja niitä suojataan asianmukaisin tekisin ja organisatorisin keinoin tietoturvaloukkausten ja muiden mahdollisten tietosuojaan liittyvien riskien varalta. Henkilötietoja voidaan siirtää myös EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, esimerkiksi palveluntarjoajien tai yhteistyökumppaneiden sijaintimaahan. Tällaisissa tilanteissa huolehdimme asianmukaisista tietosuojan suojatoimista, kuten käyttämällä EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita tai varmistamalla, että vastaanottajalla on riittävä tietosuojan taso.

5. Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Kiinteistönvälitystoimisto voi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, kuten viranomaisille, palveluntarjoajille ja yhteistyökumppaneille, joilla on tarve saada kyseisiä tietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten puitteissa.

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa siitä, mitä henkilötietoja hästä käsitellään, oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten tietojen korjaamista, oikeus pyytää  tietojen poistamista, oikeus vastustaa tai rajoittaa tietojen käsittelyä, oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen sekä oikeus peruuttaa suostumuksensa tietojen käsittelyyn, mikäli käsittely perustuu suostumukseen. Rekisteröidyllä on myösoikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen oikeuksiaan on loukattu.

7. Evästeet ja verkkopalveluiden tietosuoja

Kiinteistönvälitystoimiston verkkosivuilla voidaan käyttää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita parantamaan käyttäjäkokemusta ja seurantaan verkkopalveluiden käyttöä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat käyttäjän laitteelle. Käyttäjällä  on mahdollisuus hallita evästeitä omassa selaimessaan asetusten kautta.

8. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Kiinteistönvälitystoimisto voi päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin vastatakseen voimassa olevaa lainsäädäntöä ja liiketoiminnan tarpeita. Päivitetyt tietosuojaselosteet julkaistaan kiinteistönvälitystoimiston verkkosivuilla, ja rekisteröidylle ilmoitetaan olennaisista muutoksista henkilötietojen käsittelyssä tarvittaessa.

9. Yhteydenotot

Rekisteröidyllä on mahdollisuus ottaa yhteyttä kiinteistönvälitystoimistoon kaikkiin tietosuojaan liittyviin kysymyksiin ja pyyntöihin.

Yhteydenotto voidaan tehdä kirjallisesti tai sähköisesti alla oleviin yhteystietoihin:

10. Tietosuojaselosteen voimaantulo

Tämä tietosuojaseloste tulee voimaan 1.5.2023